SOS larm i hela Sverige

Karta över polisregionernas geografiska indelning. Läs om de senaste polisutryckningarna och S.O.S-larmen angående brott, olyckor och andra händelser. Alla blåljusen i hela landet, specifik region eller län och stad.

Karta

Sveriges polisregioner
Sveriges polisregioner

Polis i tjänst

Polis Bloggare
Bloggande Polis.

Region Nord

Bergslagen

Region Mitt

Stockholm

Region Väst

Region Öst

Region Syd

En Polisregion är en benämning på Polismyndighetens geografiska indelning. Mellan åren 1998 och 2014 var Sverige indelat i 21 polisdistrikt, vilka motsvarade geografiskt sett de svenska länen. I varje län fanns en polismyndighet. Den 1 januari 2015 slogs samtliga polismyndigheter samman och bildade Polismyndigheten.

Polismyndigheten är indelad i sju geografiska och administrativa polisregioner: NordMittBergslagenStockholmÖstVäst och Syd. Regionerna har ett helhetsansvar för polisverksamheten inom sitt område. Varje region leds av en regionpolischef och en biträdande regionpolischef. Alla polisregioner har enheter för utredning, underrättelse och operativ verksamhet, samt ett regionkansli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: